Träskivor - statistik

Produktionen för träskivor (spånskivor och plywood) under 2017 var 670 000 m3. Produktionssiffran för 2018 kan inte visas. Den totala exporten 2018 var 46 000 m3.

Träskiveidustrins utveckling visas i fil till höger.

Under 2017  har följande företag ingått i statistiken;

Spånskivor
Byggelit AB (Lit), IKEA Swedspan (Hultsfred).
Plywood
Moelven Vänerply AB (Otterbäcken)