Träskivor

Träskivgruppen inom TMF omfattar företag som tillverkar spånskivor, MDF, träfiberskivor och plywood. Prioriterade verksamhetsområden är teknik, bioenergifrågan, statistik och samarbetet inom de europeiska branschorganisationerna FEIC och EPF.

Man grupperar i allmänhet skivorna efter deras uppbyggnad. Skivor som baseras på fanér - tunna skikt av trä - kallas i allmänhet plywood, ibland kryssfanér. Skivor med träspån som råvara, kallas spånskivor. De som har träfibrer som utgångsmaterial kallas träfiberskivor, ofta också "board", "wallboard" eller "masonit".

Träskivor har med åren fått en mycket bred användning. De förekommer allmänt i möbler och snickerier av olika slag, antingen som lackerad skiva eller som stommaterial för fanér och film. Inom byggsektorn används skivor till golv, vägg- och takmaterial inomhus och som underlag för yttertak samt fasadmaterial utomhus. Vissa skivtyper har sådana tekniska egenskaper att de med fördel kan användas för konstruktiva, bärande ändamål. Träfiberskivor av den typen ingår exempelvis i s.k. lättbyggsystem, där balkar och reglar har liv av skivor och flänsar av trä.
Träskivor används också i stor utsträckning för fordonstillverkning, både som formpressade detaljer i bildörrar, instrumentpaneler och andra liknande inredningar. Dessutom användes de som plana skivor till lastbilsflak och busskarosser.