Trappgruppen

Trappgruppen inom TMF omfattar cirka 30 företag som tillverkar trätrappor där, till exempel, stål och glas kan vara ingående komponenter.

TMF:s trappgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. Vårmötet utgör trappgruppens årsmöte och hålls i samband med TMF:s årsstämma. I samband med höstmötet gör vi studiebesök och bjuder in intressanta föredragshållare.

Verkställande utskott - Trappgruppen har ett verkställande utskott (VU) med representanter från fyra företag, varav en är ordförande. TMF har en samordnande roll. Trappgruppen har även en referensgrupp, med representanter från 4-5 företag, som bistår TMF vid arbete med tekniska frågeställningar som är aktuella för trappgruppen.

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Trappgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Martina Hallgren, martina.hallgren@tmf.se, som är produktgruppsansvarig.