Småhus & Flerbostadshus

TMF tar fram statistik för såväl småhus respektive flerbostadshus med trästomme - med lite olika upplägg samt frekvens.

Småhus & flerbostadshus med trästomme

  • 1 g/månad - statistikrapport för TMF:s medlemsföretag som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.
  • 1 g/månad - import och export av monteringsfärdiga trähus. Källa är SCB.
  • 2 g/år - Byggfaktas statistik för sökta bygglov, styckebyggda hus rapporteras varje halvår och helår.

Flerbostadshus med trästomme

  • 2 g/år - statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.  Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.
  • 1 g/år - andelen påbörjade lägenheter i ordinära flerbostadshus som är byggda av trä publiceras en gång per år. Källa är SCB.

Sveriges trähusindustri omfattar 527 företag med 6 062 anställda enligt SCB:s senaste siffror från 2017. 111 företag har mer än 5 anställda och 285 företag är enmansföretag utan anställda.