Trähusgruppen

Trähusgruppen inom TMF omfattar 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. 

Styrgrupp 2018-2019

Ordförande

 • Claes Hansson, Vd Götenehus

Ledamöter

 • Pontus Eklind, Vd Hjältevadshus
 • Klas Fridsäll, Vd Willa Nordic
 • Per Gutung, Vd Skidstahus Mark & Exploatering AB
 • Joakim Henriksson, Vd OBOS Sverige AB
 • Kent Johansson, Vd Älvsbyhus
 • Stefan Lindbäck, Vd Lindbäcks Bygg
 • Peter Mossbrant, Vd Derome Hus
 • Mikael Olsson, fr om aug-2018 Vd för Trivselhus

Valberedning

 • Peter Bosson, Anebyhusgruppen
 • Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan
 • Anders Lindholm, Eksjöhus

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Trähusgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Gustaf Edgren, gustaf.edgren@tmf.se, projektledare branschutveckling trähus, eller någon annan på TMF:s kansli.