Trähusgruppen - TMF Trähus

Trähusgruppen inom TMF - TMF Trähus - omfattar 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. 

Styrgrupp 2019-2020

Ordförande

 • Joakim Henriksson, Vd OBOS Sverige AB

Ledamöter

 • Klas Fridsäll, Vd Willa Nordic
 • Claes Hansson, Vd Götenehus
 • Anna Hernefrid, Vd. Vårgårdahus
 • Kent Johansson, Vd Älvsbyhus
 • Stefan Lindbäck, Vd Lindbäcks Bygg
 • Peter Mossbrant, Vd Derome Hus
 • Mikael Olsson, Vd Trivselhus - vice ordförande i styrgruppen
 • Frida Scherdén, Vd Eksjöhus

Valberedning

 • Per Gutung, f d Skidstahus
 • Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Trähusgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Gustaf Edgren, gustaf.edgren@tmf.se, projektledare branschutveckling trähus, eller någon annan på TMF:s kansli.