Teknikergruppen

Trähusgruppens teknikergrupp träffas fyra gånger om året för att lämna synpunkter och tolkningar av Boverkets regler samt andra viktiga tekniska angelägenheter för branschen. Det gäller bl a framtagandet av ett energiberäkningsprogram.

TMF arrangerar även årligen en välbesökt produktdag, Trähusdgarna, tillsammans med RISE för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin.

Se de senaste protokollen nedan.

Protokoll

  • TG Protokoll 88 - 20200109
  • TG Protokoll 85 - 20190305
  • TG Protokoll 84 - 20181206
  • TG Protokoll 81 - 20180308
  • TG Protokoll 77 - 20170308
  • TG Protokoll 73 - 20160927