Teknikergruppen

Trähusgruppens teknikergrupp träffas fyra gånger om året för att lämna synpunkteroch tolkningar av Boverkets regler och andra viktiga tekniska angelägenheter som framtagandet av ett energiberäkningsprogram för branschen.

TMF arrangerar även årligen en välbesökt produktdag, Trähusdgarna, tillsammans med SP för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin.

Se protokoll till höger.