AA 12

- allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial

TMF, Konsumentverket och Villaägarna har förhandlat fram avtalsvillkor - AA 12 - med tillhörande Köpeavtal samt överenskommelse angående Produktionskostnadskalkyl och Kalkylkontroll.

Samtliga dokument kan laddas ner här på tmf.se.

AA 12 - diverse dokument

  • AA 12
  • Kalkylkontroll, formulär
  • Kalkylkontroll, formulär (excel)
  • Köpeavtal AA 12
  • Köpeavtal AA 12, formulär
  • Produktionskostnadskalkyl, formulär
  • Produktionskostnadskalkyl, formulär (excel)
  • Viktig info om produktionskalkyler