Trägolv

Foto: Rappgo

Enligt de senaste siffrorna från FEP (European Federation of the Parquet Industry) ökade Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och massiva trägolv med 4,7 procent till 11,1 miljoner kvm under 2016. Prognosen 2017 indikerar att produktionen och den totala försäljningen i Sverige troligtvis kommer att öka.

Träslaget ek dominerar med 92 procent i andel.

Enligt SCB:s senaste siffror omfattar industrin för sammansatta parkettgolv 10 företag med 850 anställda.

OBS! I FEP-filen för 2016 t h hittar du statistik om Sverige på sidan 48-51.