Vill ditt företag vara med och inreda Sveriges paviljong på Expo 2020?

Världsutställningen Expo 2020 äger rum i Dubai år 2020 med temat "Connecting Minds – Creating the Future". Nu finns möjligt för svenska inredningsföretag att vara med i projektet och nå ut globalt, och visa upp såväl hållbarhetslösningar som innovationskraft. Det handlar bl a om att bygga ett trägaller. Ta chansen att vara med!

Om Expo 2020

Expo 2020 har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong kommer att vara placerad i området hållbarhet. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export‐ och investeringsfrämjandet och deltagandet finansieras gemensamt av stat och näringsliv.
Expo 2020 öppnas den 20 oktober 2020 och stängs den 10 april 2021.

Bifogat finns information om utställningen samt mer specifikt material gällande trägallren (Mashrabiya och planer&sektioner).

Kontaktperson
Hanne Saler, Omniplan
hanne.saler@omniplan.se
+ 46 70 789 01 22