Specialinredningar

Foto: Hallberg-Rassy, båtinredning Båtinredning från Hallberg-Rassy.

Specialinredningsgruppen inom TMF omfattar över 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är oftast verksamma inom inredningar för både privata och offentliga miljöer.

TMF:s nätverk för specialinredningsföretag

Målgrupp: Alla TMF:s medlemsföretag som ser sig som ett specialinredningsföretag är välkomna.
Krav på deltagarna: Alla som vill bidra aktivt och ser till branschen bästa är välkomna.

Viktigt för ett bra nätverk är erfarenhetsutbyte, samverkan, öppenhet, dialog, framtidsfokus och tillit. Gruppen skall vara inkluderande och konstruktiv – tillsammans utvecklar vi förutsättningarna för branschen.

Viktiga ämnen och teman:
- Nya material och materialkunskap
- Hållbarhet
- Kompetens och rekrytering
- Ledtider
- Design- och Arkitektfokus
- Standarder/regelverk

Ordförande och projektledare: Inom gruppen utses en ordförande från något av medlemsföretagen. Från TMF är projektledaren ansvarig för att sammankalla gruppen och att driva gruppens frågor.

Möten: Gruppen samlas för möten 2–3 gånger per år, varav ett möte är i samband med TMF:s årsmöte. Under dessa möten avhandlas frågor som är av gemensamt intresse för medlemsföretagen vad avser branschrelaterade frågeställningar. Det är viktigt att så många medlemsföretag som möjligt deltar på dessa möten. På mötena tas aktuella TEMAN upp. Tanken är att man ska få mer djuplodande kunskap om det aktuella ämnet – ofta bjuds externa föredragshållare in. I god tid före mötena skickas inbjudan och agenda ut där aktuella TEMAN och ämnes anges. I direkt anslutning till mötena försöker vi göra någon form av studiebesök där inspiration, kunskap och erfarenhet kan inhämtas. Ett mycket viktigt och uppskattat inslag är utrymme för gemenskapsbildande aktiviteter där nätverkande premieras. Mötet människor emellan från olika företag är av stor vikt. Externa kostnader (ex. logi, mat, extern talare) för mötena särfaktureras respektive företag och allt arrangeras till självkostnadspris.

Mer information

Kontakta Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling - inredning & möbler.

Planerade nätverksträffar:

  • 6-7/5 2020 TMF årsstämma och nätverksmöte i Stockholm.
    Se kalendariet - anmälan under våren.