Specialinredningar

Båtinredning från Hallberg-Rassy.
Foto: Hallberg-Rassy, båtinredning

Specialinredningar inom TMF omfattar nära 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är verksamma inom inredningar för offentliga miljöer till exempel kontor, sjukhus, butiker, restauranger och kyrkor.