Möbler

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Den totala årliga produktionen av möbler i Sverige beräknades till drygt 25 miljarder kronor under 2019. De största produktgrupperna är delar av möbler och övriga möbler som tillsammans representerar 45 procent av den totala produktionen. Den svenska exporten beräknades till 19,3 miljarder kronor under 2019 och mer än 75 procent av den svenska produktionen exporteras till andra länder. Exportandelen för EU och Europa var 92 procent och de viktigaste exportmarknaderna för svenska möbeltillverkare var Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

Omsättningen för butikshandeln för möbler, mätt i löpande priser, omsatte 39,7 miljarder kronor under 2019.  Butikshandeln med möbler omfattar huvudsakligen hemmöbler.
Drygt 31 000 personer, inklusive B2B, beräknas vara sysselsatta inom möbelindustrin och den totala möbelhandeln i Sverige.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 288 företag varav 844 är företag med totalt 13 200 nställda medan 1 444 företag är enmansföretag utan anställda. 

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.