Möbelfakta

Möbelfakta är ett märkningsystem för möbler - ägt av TMF - som ska vara till hjälp, oavsett om du är producent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument.

Kraven bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar, och genom att följa Möbelfakta fångar du omvärldens krav inom alla tre områdena.
En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Detta med syfte att säkerställa en hållbar utveckling och ge möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.
Framförallt kan Möbelfakta med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling

Kort sagt ger Möbelfakta en trygghet och säkerhet för kunden.

Vill du veta mer om Möbelfakta?
Mejla info@mobelfakta.se eller besök Möbelfaktas webbplats.