Internationellt

TMF stödjer EFIC angående VOC-mätning

Den europeiska möbelorganisationen EFIC har formulerat ett remissvar, som TMF stödjer, där man påtalar att kostnaderna förknippade med VOC-mätning är betydande, att föreslagna emissionsnivåer är mycket låga samt att regleringen utgör ett handelshinder och därmed bryter mot reglerna för EU:s inre marknad. Ladda ner EFIC:s svar i högerspalten.

EFIC reagerar på Frankrikes förslag angående obligatorisk mätning av VOC (företrädesvis formaldehyd) för märkning av möbler där emissionsnivåerna ska anges i tre klasser (A+, A, B). Detta ska gälla produkter avsedda för den franska marknaden enligt förslaget "Etiquetage des produits d'ameublement sur leurs émissions en polluants volatils" – se French consultation samt European consultation.

Internationellt samarbete

TMF är engagerat i internationellt samarbete på möbelsidan - såväl i Norden som Europa.

Norden

Nordiskt samarbete bedrivs i form av återkommande möten och ständig informationsutväxling mellan det danska, norska och finländska förbundet. Aktuella frågeställningar är garantitider, plagiat och standardisering.

Europa - EFIC

När det gäller europeiskt samarbete så är TMF och Sverige medlemmar i EFIC, European Furniture Industries Confederation. EFIC grundades 2006 och har för närvarande tio medlemsländer i sin organisation - inklusive Italien och Tyskland, två av Europas största möbelländer.

Nyhetsbrev från EFIC

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Augusti 2018

Juli 2018

Mars 2018