Möbler

Svensk möbelindustri – en kombination av design, hållbarhet och modern produktion

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Svensk möbelindustri kommer från en gedigen hantverkstradition, baserad på närhet och tillgång till både råvara och efterfrågan, som har utvecklats till en modern och effektiv industri med internationellt efterfrågade produkter. Möbelgruppen inom TMF består av cirka 150 företag.

Idag representeras branschen av allt från små lokala producenter till omfattande processindustrier och närmare sju av tio möbler som produceras i Sverige går på export. Sverige är den femte största exportören av möbler inom EU och tionde största i världen, samt ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren.

Att köpa svenskt har länge varit en garant för kvalitet, stilsäker design, ergonomi och innovativ produktveckling, men svensk möbelindustri ligger nu i framkant även när det gäller miljö och hållbarhet. Allt fler svenska möbelföretag tar ansvar längs hela kedjan; från arbetsförhållanden och produktion, till återvinning. Ett ansvar som ger konkurrensfördelar.

Fakta om svensk möbelindustri (2018, källa SCB):

  • Antal företag 2 288, varav 844 med anställda
  • Antal anställda 13 000
  • Produktionsvärde 24 mdr kr
  • Exportvärde 17,3 mdr kr, varav 92 procent till EU och Europa. De största exportländerna är Norge, Danmark, Tyskland och Finland
  • Importvärde 19,7 mdr kr, varav 76 procent från EU och Europa. 24 procent från Asien. De största importländerna är Kina, Polen, Litauen, Danmark och Tyskland

TMF:s arbete för möbelindustrin

Arbetet inom TMF Möbler leds av en styrgrupp, till vilken en valnämnd ansvarar för val av ledamöter och ordförande. Styrgruppen, tillsammans med TMF, träffas regelbundet för att diskutera och besluta om riktlinjer för TMFs arbete i branschrelaterade frågor.
För att se vilka ledamöter som sitter i styrgruppen, klicka här.

TMF driver proaktivt frågor för att stärka konkurrenskraften hos svensk möbelindustri. Vi bedriver exempelvis lobbying mot politiker för att påverka Lagen om offentlig upphandling (LOU), arbetar för motverkande av piratkopiering, driver och utvecklar Möbelfakta som är en kravpaketering för kvalitet, miljö och socialt ansvar i branschen, deltar i mässor som Stockholm Furniture & Light Fair och Salone del Mobile Milano, samt driver exportrelaterade satsningar.

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom möbelgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök

Genom att gå till "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s olika möbelkategorier.