Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar minskade med 2 procent till 1 361, 9 miljoner kr under kvartal 1 2019 jämfört med kvartal 1 2018.

Den totala fakturerade försäljningen av stommar till köksinredningar minskade med 4,3 procent till 808 519 stommar. (Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter).

I filen till höger kan du ladda ner och se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.