Kök & Bad

Foto: Vedum Kök och Bad

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid två tillfällen årligen, ett på hösten och ett i samband med TMF´s årsmöte på våren. Ofta utser man arbetsgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och maskininstallation.

Projekt

Kök- & Bad-gruppen driver olika typer av projekt. På denna sida kan du ta del av slutrapporter eller annan dokumentation efter avslutat projekt.
Viss dokumentation kräver att du är medlem.

Just nu pågår följande projekt eller arbete:

  1. MDF-projekt
  2.  Källsortering arbetsgrupp som arbetar med framtagande av rekommendationer/branschstandard om utrymmen och lösningar för källsortering i bostaden.
  3. Översyn av branschstandarder för Säker Vatten.
  4. Översyn och remissarbete med SS 914221:2019
  5. Förstudie av LCA för Kök & Bad
  6. Nästa Kök & Bad-möte är den 6/5 i samband med TMF´s årsmöte.
  7. Höstmötet är den 5-6 november.

Statistik

I samarbete med TMF-Prognoscentret sammanställs fortlöpande adekvat statistik för Kök & Bad.

Teknik & utveckling

Teknik och utveckling är ett viktigt område för Kök & Bad-gruppen och det sker ofta i projektform och i samarbete med andra myndigheter och branschorganisationer. Två av de senaste är Bygg badrummet rätt samt Säkra köket mot vattenskador.
Läs mer om dem via menyn till höger.
I samband med den kurs i BBR som framtagits har TMF även haft dialog med Boverket om deras kursutbud vilket lett till att dessa online-utbildningar tagits fram.
Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR
Kök och bad - introduktion
Planera och bygg köket på rätt sätt
Samlingssida för Boverkets webbutbildingar

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Kök & Bad-gruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer och rådgivningsdokument.

Medlemssök 

Genom att välja "kök & bad" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s Kök & Bad-grupp.

Vill du vara med i nätverket?

Är du intresserad att vara med på ett Kök & Bad-möte och är vd för ett kök- och badrumsföretag?
Tveka inte att höra av dig till Sandra Furtenbach som ansvarar för nätverket.