Fönster

Antal levererade luft kvartal 1 2019 var 370 676, en minskning med 10 procent jämfört med kvartal 1 2018 (410 377). Exportandelen var 4,15 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 81 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - första kvartalet 2019

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och Järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.