Fönster

Antal levererade luft för första halvåret 2019 var 808 112, en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2018 (859 543). Omsättningen var 2 435 375 tusen kr, en minskning med 3,5 procent (2 522 869 tusen kr) medan exportandelen var 4 procent. Andelen trä aluminiumfönster var 79 procent 2018.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - andra kvartalet 2019

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,8 procent under det andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Totalt landade den ackumulerade tillväxten för första halvåret på 4,2 procent.