Fönster

Ackumulerat för 2018 levererades 1 662 743 luft, en minskning med 5,5 procent jämfört med samma period 2017. Exportandelen var drygt 3,8 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 78 procent av totalt antal levererade luft.

Den ackumulerade omsättningen 2018 var 4 996 416 TSEK, en minskning med drygt 4 procent.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - december 2018

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. För helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent.