Fönster

Antal levererade luft, akumulerat under kvartal 1-3 2018, var 1 231 462, en minskning med 4,5 procent jämfört med samma period 2017. Omsättningen var 3 647 819 tkr, en minskning med 4,3 procent.

Exportandelen var 3,7 procent jämfört med 4,9 procent 2017 medan andelen trä-aluminiumfönster var 78 procent jämfört med 76 procent 2017.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - oktober 2018

Bygg & järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökat för tredje månaden i rad. Ökningen i oktober uppgick till 8,5 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till oktober landade på 3,1 procent.