Fönstergruppen

Fönstergruppen inom TMF omfattar drygt 40 företag som tillverkar trä och trä-aluminiumfönster.

TMF:s fönstergrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. Vårmötet utgör fönstergruppens årsmöte och hålls i samband med TMF:s årsstämma. I samband med höstmötet har vi gemensamma aktiviteter tillsammans med TMF:s dörrgrupp, till exempel studiebesök och intressanta föredragshållare. Utöver års- och höstmöten hålls möten 1-2 gånger per år vid behov då aktuella frågor behöver diskuteras.

Fönstergruppen består av en ordförande och en vice ordförande. TMF har en samordnande roll. Det finns även en referensgrupp, med representanter från 4-5 företag, som bistår TMF vid arbete med tekniska frågeställningar som är aktuella för fönstergruppen.

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Fönstergruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Martina Hallgren, martina.hallgren@tmf.se, som är produktgruppsansvarig.