Dörrgruppen

Dörrgruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar inner-, ytter- och institutionsdörrar.

TMF:s dörrgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. Vårmötet utgör dörrgruppens årsmöte och hålls i samband med TMF:s årsstämma. I samband med höstmötet har vi gemensamma aktiviteter tillsammans med TMF:s fönstergrupp, till exempel studiebesök och intressanta föredragshållare. Utöver års- och höstmöten hålls möten 1-2 gånger per år vid behov då aktuella frågor behöver diskuteras.

Dörrgruppen består av en ordförande och en vice ordförande. TMF har en samordnande roll. Det finns även en referensgrupp, med representanter från 4-5 företag, som bistår TMF vid arbete med tekniska frågeställningar som är aktuella för dörrgruppen.

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Dörrgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Martina Hallgren, martina.hallgren@tmf.se, som är produktgruppsansvarig.