Sustainable Product Initiative

Den 30 mars 2022 offentliggjorde EU-kommissionen ett lagförslag gällande eko-design för hållbara produkter (Sustainable Product Intiative, SPI), som utökar nuvarande regelverk till att täcka in hela produktutbudet. Det innebär att det fastställs minimikrav inte bara för energieffektivitet utan även cirkularitet samt en generell minskning av produkters miljö- och klimatavtryck.

De produktkategorier som ska ingå i första fasen utses i slutet av 2022. Möbler och madrasser identifieras dock redan nu som lämpliga kandidater av EU-kommissionen - baserat på en konsekvensanalys.

Så här kommenterar EFIC: s generalsekreterare, Gabriella Kemendi, lagförslaget:

- När man utvecklar möbelspecifik lagstiftning kommer det att vara viktigt att ta hänsyn till komplexiteten - inte bara när det gäller möbelprodukterna utan hela möbelvärdekedjan, samt att säkerställa harmonisering av regler på europeisk nivå. Möbelindustrin, liksom CEN TC 207 om möbler – och mer specifikt WG 10 om cirkularitet – är redo att samarbeta med beslutsfattare och andra intressenter i här processen för att tillhandahålla vår expertis, inklusive deltagande i Ecodesign Forum. Vi kommer att se över lagförslaget noga samt ha tät dialog med lagstiftarna.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in