CEAP - Circular Economy Action Plan

CEAP är EU-kommissionens plan för cirkulär omställning inom unionen. TMF bevakar och kommenterar övergripande inom ramen för Svenskt Näringslivs miljöpolitiska grupp där bland annat ett position paper tagits fram med följande synpunkter:

 • CEAP välkomnas
 • CEAP måste synkas med andra policyområden inom the Green Deal
  Företagens konkurrenskraft är en förutsättning för cirkulär ekonomi
 • Stärk internationellt arbete (dvs globalt)
 • EU-harmonisering av regler
 • Hållbarproduktdesign där breddning av ECO-designdirektiv välkomnas men dialog med näringsliv är nödvändigt
 • Öka inflytande för konsumenter/offentliga köpare genom PEF, ECO-label och Product Passport men målsättning att få enhetliga & relevanta kriterier, sätta minimikrav för undvika greenwash
 • Mindre avfall, mer värde kräver att man adresserar "giftfritt" vs resurseffektivitet
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in