Klimat & miljö

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till en hållbar utveckling. Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, avfall och social utveckling. År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som bas har TMF formulerat mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete.

Eurpeiska gröna given - European Green Deal

Den europeiska gröna given är en av EU-kommissionens sex prioriteringar för åren 2019 - 2024. Syftet är att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050, och den är också en viktig del av kommissionens strategi för att genomföra de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.
Den gröna given presenteras som en ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Robin Ljungar
Robin Ljungar
Hållbarhetschef