Avtalsörelsen 2017 (Avtal17)

Avtal17; "Positivt att vi gjort förändringar angående arbetstid"

TMF:s förhandlingschef Eva Glückman ger sin syn på de nya kollektivavtalen.

På dessa sidor samlar TMF information om pågående och tidigare avtalsrörelser.

"Arbetsfreden säkrad med treårigt avtal – fortsatt stort behov av modernare kollektivavtal"

De nya löneavtalen för industrin är klara, med ett normerande avtalsvärde på 6,5 procent över en treårsperiod.

- Nivån är balanserad, även om det för konkurrenskraften hade varit bättre med en nedväxling av löneökningstakten. Men även om kostnadsnivån är hög, har vi nu säkrat arbetsfreden de tre kommande åren. Det finns ett stort behov av att modernisera kollektivavtalen, och det kommer att bli nödvändigt att arbeta med detta under avtalsperioden, säger David Johnsson, VD på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Det har varit intensiva och tuffa förhandlingar som nu lett fram till nya löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Att det blev treåriga avtal har stor betydelse för företagen, som nu kan fokusera på verksamhetens långsiktiga utveckling.

- Det är också positivt att avtalen innebär förändrade arbetstidsregler som är mer anpassade efter verklighetens behov. Det ger en större tydlighet för både arbetsgivare och anställda och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Trä- och Möbelföretagen, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare (f d SLA), IKEM och TEKO.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in