TMF Energi

enrigi
Foto: Mostephotos

Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har RISE - Research Institutes of Sweden, på uppdrag av TMF och dess trähustillverkande medlemmar, utvecklat beräkningshjälpmedlet TMF Energi. TMF Energi projekterar, beräknar och verifierar energianvändningen enligt Boverkets byggregler BBR och BEN.

Programmet lanserades första gången i maj 2007 och sedan dess har TMF levererat TMF Energi till merparten av de svenska trähushustillverkarna samt en ökande andel producenter av flerbostadshus.
Vid köp av TMF Energi ingår en endagsutbildning som genomförs av RISE två gånger per år samt ett abonnemang på uppdateringar i 12 månader.

TMF Energi - två versioner

TMF Energi finns i två versioner, en för småhus (smh) och en för flerbostadshus (flb). Dessa är anpassade till gällande version av Boverkets byggregler BBR och BEN.

Priser

 Versioner Nytecknat abonnemang
(inkl. en dags utbildning)
Fortsättnings-
abonnemang
Småhus 10 000 4 000
Flerbostadshus 10 000 4 000
Småhus- & flerbostadshus 15 000 6 800

OBS! Fakturering för de nya priserna - fr o m Q2 2021 - sker först i slutet av juni.

Beställning & Nedladdning

För kostnadsuppgift och beställning av senaste fullversionen eller uppgradering:
- kontakta Nina Carlén Gouliavera, RISE, på nina.carlen.gouliavera@ri.se.
Demo-version
TMF-Energi kan även fritt laddas ned i en demo-version (se meny nedan). Den innehåller tre olika flikar och varje flik har begränsad funktionalitet, det vill säga man kan inte ändra alla indata, men den bör ändå ge en bra bild av programmets möjligheter. De tre flikarna innehåller de mest sannolika installationstekniska lösningarna för att klara kraven i BBR.
Lösenordet för demoversionen är "bbr29test2009"; öppna med skrivskydd.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in