Q & A - EPD

Vad är en EPD?

En EPD skapas på basis av en livscykelanalys (LCA) enligt ISO 14040-14044. Den ger specifika siffror på produktens miljöpåverkan. Såsom klimatavtryck, energiförbrukning och andelen återvunnet och återvinningsbart material. Material, produktionsprocesser, energiförbrukning och transporter läggs in i EPD-generatorn. Din produkt får siffror på sitt klimatavtryck.

I EPD-generatorn för möbler har vi valt att markera en röd ram på sidan 2 i EPD:erna. Det visar nyckeltal för klimatavtryck, energiförbrukning och andel återvunnet material. Det gör det lättare för både anställda och köpare att få fram de enligt branschen mest prioriterade värdena.

Vad är skillnaden mellan en EPD och en miljömärkning?

EPD - Environmental Product Declarations - är en typ 2 miljödeklaration och görs efter en livscykelanalys (LCA) enligt ISO 14040-14044. En EPD ger en sammanfattning av ditt företags klimatavtryck genom standardiserade siffror för miljö- och klimatparametrar, såsom CO2-fotavtryck, energiförbrukning, transporter och återvunnet material.

En miljömärkning typ 1 dokumenterar att en produkt eller tjänst uppfyller miljökraven enl ISO 14024. Det är märkningsschemat som ställer miljökraven. En miljömärkning kommer vanligtvis att titta på råvaror, produktion, förpackning, återvinning, återanvändning och avfallshantering. Varumärkena tittar också på klimat, kemikalier och naturlig mångfald.

EPD och miljömärkning är två väldigt olika system. Gemensamt för dem är att de bygger på internationella, erkända standarder och att de är tredjepartscertifierade. Idag är det bara EPD:er som ger kvantifierbara siffror på klimatavtrycket.

Vilka är kraven för att skapa en EPD?

För att skapa en EPD i verktyget måste ditt företag vara medlem i TMF.
Minst två personer från varje företag alt. koncern måste dessutom gå en obligatorisk kurs om EPD-generatorn för att bli certifierad användare Detta är ett ISO-krav.

Vad kostar det?

Avtal skrivs med varje enskilt företag och baseras på omsättning och antal anställda samt hur många EPD:er du önskar att ta fram per år.

Hur mycket tid krävs?

Det egna arbetet i verktyget är t.ex. datainsamling, beräkning och interngranskning samt initiala utbildningen. Det är svårt att säga en generell tidsåtgång då det är mycket stor variation från företag till företag och person till person. För att samla in data första gången behövs mycket tid och att ta fram nästa EPD går snabbare när man har satt upp sin data i verktyget. Syftet är att det går smidigare, lättare och snabbare med ett förgranskat och mer automatiserat verktyg som detta är. Många använder även generatorn i sitt produktutvecklingsarbete.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Relaterade events
25 apr
KURS - KURS & HÅLLBARHET
Utbildning Globala målen för trä- och möbelindustrin - i linje med Agenda 2030
25 april - 23 maj
Digitalt via Teams
15 mars
EVENT - EVENT, ENERGI, HÅLLBARHET, BYGGANDE & TRÄHUS
Trähusdagarna 2023
15 mars - 16 mars
Elmia-mässan, Jönköping
07 feb
EVENT - EVENT, HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, TRÄBEARBETNING, MÖBLER & SPECIALINREDNINGAR
TALK: Kraftsamling i branschen – panelsamtal om Färdplan för en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch
7 februari, 15:00 - 16:00
Stockholmsmässan, Älvsjö
09 feb
EVENT - EVENT, HÅLLBARHET & PRODUKTION
TALK: Cirkulär affär trots linjära regelverk
9 februari, 14:30 - 15:15
Stockholmsmässan, Älvsjö
21 feb
KURS - HÅLLBARHET & EPD-GENERATOR
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
21 februari, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
20 apr
KURS - HÅLLBARHET & EPD-GENERATOR
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
20 april, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
14 juni
KURS - HÅLLBARHET & EPD-GENERATOR
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
14 juni, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
25 sep
KURS - HÅLLBARHET
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
25 september, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
24 okt
KURS - HÅLLBARHET
Utbildning Globala målen för trä- och möbelindustrin - i linje med Agenda 2030
24 oktober - 21 november
Digitalt via Teams