Arbetsgivarkurser

Inom arbetsgivarområdet ska TMF tillvarata medlemsföretagens intressen som arbetsgivare. Därför finns en samlad expertkompetens som erbjuder utbildning och rådgivning kring bland annat avtal, förhandlingsteknik, kompetensutveckling och arbetsmiljö.