Utvecklings- och medarbetarsamtal

I den här foldern hoppas vi kunna ge dig några tips och inspiration till hur just ni ska arbeta med era utvecklings- och medarbetarsamtal.

Detta är ett samtal eller dialog som har många namn, men oavsett vad vi kallar det så finns några saker som är generella och som man bör tänka på. Med detta som utgångspunkt så kan ni sedan anpassa detta till ert företag, er situation och era förutsättningar.

Ladda ner och läs mer i guiden till höger.