Studieledighetslagen

Denna guide är tänkt att informera TMF:s medlemmar om de frågor som uppstår vid tillämpningen av Studieledighetslagen, nämligen vem som kan åberopa rätt till ledighet, vilka krav som kan ställas på utbildningen och hur arbetsgivaren ska agera i fall då ett beviljande skulle störa hans eller hennes verksamhet.

Lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) tillkom 1975 och syftar till att underlätta för vuxen att komplettera brister i den egna utbildningen. Lagen möjliggör således vuxnas deltagande i olika vidareutbildningar och vuxenstudier.

Du får gärna ladda ner och skriva ut guiden via länken till höger.
Vid frågor och i mer tveksamma fall är du givetvis välkommen att kontakta våra ombud.