Din pension - val och möjligheter

Med den här foldern vill TMF, i samarbete med GS-facket, ge en grundlig genomgång av de olika pensionsalternativen.

I Trä- respektive Stoppmöbelavtalet finns en möjlighet som vi – TMF och GS-facket – vill försäkra oss om att dina medarbetare känner till. Arbetstidskonto (ATK) är en del av de anställdas löneförmåner som man kan välja att lägga in i ett pensionsplanerande och därmed rejält påverka din pensionsutbetalning vid 65 års ålder eller ett beslut att gå i deltidspension vid 60 års ålder.

Du får gärna skriva ut foldern och göra tillgänglig på arbetsplatsen så att alla medarbetare kan få tillgång till informationen.