Lokal lönebildning

Trä- och Möbelföretagen har tillsammans med GS-facket för Skogs-, Trä-, och Grafisk Bransch tagit fram en guide till lokal lönebildning. Broschyren innehåller bland annat tips på hur en aktiv lönesättning kan motivera medarbetarna till goda prestationer och bidra till en bättre lönsamhet för företaget.