Kvittningslagen

Denna guide har till syfte att informera TMF:s medlemsföretag om lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt (kvittningslagen), och vi vill utöka er kunskap om när ni som arbetsgivare kan kvitta en motfordran mot arbetstagares lön.

I guiden behandlas bland annat frågorna om vilka löneavdrag som omfattas av kvittningslagen, under vilka förutsättningar som kvittning kan ske och hur arbetsgivaren bör gå tillväga då han vill återkräva en fordran.

Du får gärna ladda ner och skriva ut guiden via länken till höger.
Vid frågor och i mer tveksamma fall är du välkommen att kontakta TMF:s medarbetare inom arbetsgivarområdet.