Introduktion - nyanställda

Kompetenta och motiverade medarbetare är företagets viktigaste resurs – en grund även för lönsamhet - och en väl genomförd introduktion ökar chansen till ett mångårigt samarbete.

Bifogat finns tre blanketter som ger bra tips och en bra grund när det gäller introduktionen av den nyanställde.