Förtroendemannalagen

Lagen om facklig förtroendeman ger skydd och sätter gränser för den fackliga verksamheten på företaget. Syftet med denna guide är att ge en översiktlig bild av lagen och viss vägledning vid tillämpning av den.

Du får gärna ladda ner och skriva ut guiden via länken till höger.