Fem ledighetslagar

Svensk ledighetslagstiftning är relativt omfattande och som arbetsgivare kan det vara besvärligt att veta när det finns grund för ledighet. I denna guide - Fem ledighetslagar - får du en bra sammanfattning och översikt.

I guiden berörs lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, lagen (1998:209) om rätt till ledighet för trängande familjeskäl, lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar samt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt .

Du får gärna ladda ner och skriva ut guiden via länken till höger.