TMF:s medlemsförsäkringar

Medlemsförsäkring, Söderberg & Partners

TMF har via Söderberg & Partners tagit fram försäkringslösningar som är anpassade till trä- och möbelindustrin och med villkor och premier som är konkurrenskraftiga. Dessa medlemsförsäkringar kan alltså tecknas särskilt och ingår då som en extra medlemsförmån – utöver de kollektivavtalade försäkringarna.

Söderberg & Partners erbjuder TMFs medlemmar följande förmåner;

  • 20 % rabatt på sitt arvode
  • Fri skaderådgivning för alla medlemmar (3 timmar)
  • Gratis försäkringsrådgivning (second opinion) med utvärdering av ert befintliga försäkringsskydd.
  • Transparent ersättningsmodell

Söderberg & Partners har en lång erfarenhet av att arbeta med TMF och vår industri och genom att ha följt branschen i många år har de skaffat sig den kunskap som behövs för att skapa anpassade lösningar.
Internationellt - Om du har verksamhet utanför Sverige eller behöver hjälp i försäkringsrelaterade frågor i något annat land kan också Söderberg & Partners hjälpa till via sin globala samarbetspartner Assurex; assurex.com.

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Sveriges största förmedlare av försäkringar med 70 kontor över hela Sverige. Läs mer på soderbergpartners.se.

Kontakt

Vill du kontakta TMF Medlemsförsäkringar (Söderberg & Partners) kan du ringa på 036-580 15 80 alt. mejla din fråga till gruppforsakring@soderbergpartners.se.