TFA-försäkringen och Covid-19

Ta del av ny information när det gäller TFA och pandemin Covid-19 - en period då det är många som jobbar hemifrån. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller även när en anställd jobbar hemma eller på distans för arbetsgivarens räkning. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som utförs.

Regeringen har beslutat att covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (FASP). Besluttet trädde i kraft den 25 april 2020 icg tillämpas på skada som inträffat den 1 februari 2020 eller senare.

Den anställda anmäler och söker ersättning hos AFA Försäkring.

Läs mer i  dokumentet nedan.