Avtalsförsäkringar

- Finfa har blivit Avtalat fr om 2021

Svenskt Näringslivs kollektivavtalade försäkringar (avtalsförsäkringar) gäller för alla medlemsföretag och deras anställda genom att de är antagna som kollektivavtal på respektive avtalsområde. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Totalt är det mer än 2 miljoner anställda som omfattas.

Genom de kollektivavtalade försäkringarna ger du som arbetsgivare dina anställda extra förmåner som ger trygghet och stöd vid följande händelser:

 • Sjukdom
 • Arbetsskada
 • Föräldraledighet
 • Dödsfall
 • Arbetsbrist
 • Ålderspension

Exempel på avtalsförsäkringar är:

 • AFA-försäkringarna, såsom TGL och TFA
 • Avtalspension SAF-LO, Fora
 • ITP Collectum
 • Omställningsavtalet för tjänstemän
 • Omställningsförsäkringen för arbetare, Trygghetsfonden TSL

Observera att när det gäller föräldralön, utfyllnad när medarbetaren är föräldraledig så är det en försäkringslösning gällande medarbetare som omfattas av Träindustriavtalet och Stoppmöbelavtalet. Detta administreras av Fora.
Däremot är det när det gäller tjänstemän en kollektivavtalsreglerad förmån i Tjänstemannaavtalet som innebär att arbetsgivaren betalar särskild föräldralön, se gällande reglering i Tjänstemannaavtalet.

Notera också att om man dröjer med att rapportera in uppgifter om sina anställda till Fora respektive Collectum kommer företaget senare att få betala retroaktiva premier. Det kan då röra sig om avsevärda belopp. Kontrollera därför med Fora respektive Collectum att ni har anmält alla medarbetare på rätt sätt.

Finfas verksamhet gick in i Avtalat fr o m 1/1 2021

Avtalat är det nya bolag som Svenskt Näringsliv, LO och PTK gemensamt har startat. Avtalats ansvar är att informera privata företag och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Den gemensamma satsningen kommer på sikt innebära stora fördelar – både för parterna och deras kunder.
Redan från årsskiftet har information som tidigare funnits hos Svenskt Näringsliv (Finfa), LO och PTK flyttats till avtalat.se. Till en början kommer webbplatsen att ha ett öppet läge med generell information och instruktioner. Men på sikt, senast 2024, ska både arbetsgivare och anställda kunna logga in och utföra alla uppgifter som rör tjänstepension och försäkring. Då kommer det till skillnad från idag räcka att komma ihåg en enda sak: avtalat.se.

Arbetsgivare har tillgång till följande tjänster hos Avtalat:

 • Avtalat.se
 • Kundtjänst
 • Webinarier
 • Utbildningar
 • Möten

Fram till dess fortsätter inloggat läge att finnas via Alecta, Collectum, AMF, AFA försäkring och Fora.

Se informationsfilm om Avtalat.
Till Avtalat.se.

Vad händer med de befintliga kontaktvägarna till Finfa?

 • Finfa.se pekas fr om 4 januari om till avtalat.se med en mellansida som berättar om förändringen.
 • Finfas fasta nummer till försäkringskonsulter upphörde den 2/1 - meddelande ges om att numret upphört följt av hänvisning till 0770-16 10 00, Avtalats kundtjänst, varifrån samtal kopplas vidare till efterfrågad person.
 • Finfa mejladresser kommer att upphöra 31/3 2021. Ingen omdirigering kommer att göras till nya mejladresser hos Avtalat. Försäkringskonsulter lägger in autosvar med nya kontaktuppgifter som kommer att skickas fram till den 31/3 2021. Efter det upphör autosvar också.