Avtalsförsäkringar

Svenskt Näringslivs kollektivavtalade försäkringar (avtalsförsäkringar) gäller för alla medlemsföretag och deras anställda genom att de är antagna som kollektivavtal på respektive avtalsområde. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Totalt är det mer än 2 miljoner anställda som omfattas dessa typer av försäkringar.

Genom de kollektivavtalade försäkringarna ger du som arbetsgivare dina anställda extra förmåner som ger trygghet och stöd vid följande händelser:

 • Sjukdom
 • Arbetsskada
 • Föräldraledighet
 • Dödsfall
 • Arbetsbrist
 • Ålderspension

Exempel på avtalsförsäkringar är:

 • AFA-försäkringarna
 • Omställningsförsäkringen för arbetare
 • Avtalspension SAF-LO
 • ITP
 • TGL
 • Omställningsavtalet för tjänstemän
 • Försäkringsinformation

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv
För mer information om respektive del av de kollektivavtalade försäkringarna; besök Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation, Finfa, på finfa.se. Finfa erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalade försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.
Du kan även kontakta Finfas arbetsgivarservice på 010-455 38 00 alt. info@finfa.se.