Avtalsförsäkringar

Svenskt Näringslivs kollektivavtalade försäkringar (avtalsförsäkringar) gäller för alla medlemsföretag och deras anställda genom att de är antagna som kollektivavtal på respektive avtalsområde. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Totalt är det mer än 2 miljoner anställda som omfattas.

Genom de kollektivavtalade försäkringarna ger du som arbetsgivare dina anställda extra förmåner som ger trygghet och stöd vid följande händelser:

 • Sjukdom
 • Arbetsskada
 • Föräldraledighet
 • Dödsfall
 • Arbetsbrist
 • Ålderspension

Exempel på avtalsförsäkringar är:

 • AFA-försäkringarna, såsom TGL och TFA
 • Avtalspension SAF-LO, Fora
 • ITP Collectum
 • Omställningsavtalet för tjänstemän
 • Omställningsförsäkringen för arbetare, Trygghetsfonden TSL

Observera att när det gäller föräldralön, utfyllnad när medarbetaren är föräldraledig så är det en försäkringslösning gällande medarbetare som omfattas av Träindustriavtalet och Stoppmöbelavtalet. Detta administreras av Fora.
Däremot är det när det gäller tjänstemän en kollektivavtalsreglerad förmån i Tjänstemannaavtalet som innebär att arbetsgivaren betalar särskild föräldralön, se gällande reglering i Tjänstemannaavtalet.

Notera också att om man dröjer med att rapportera in uppgifter om sina anställda till Fora respektive Collectum kommer företaget senare att få betala retroaktiva premier. Det kan då röra sig om avsevärda belopp. Kontrollera därför med Fora respektive Collectum att ni har anmält alla medarbetare på rätt sätt.

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv
För mer information om respektive del av de kollektivavtalade försäkringarna; besök Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation, Finfa, på finfa.se. Finfa erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalade försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.
Du kan även kontakta Finfas arbetsgivarservice på 010-455 38 00 alt. info@finfa.se.