Försäkringar

Medlemskapet i Trä- och Möbelföretagen (TMF) innebär att företaget ger sina anställda bra och trygga förmåner genom de kollektivavtalade försäkringarna. Företaget har en skyldighet att teckna försäkringar och pensioner för arbetare samt tjänstemän.

Om man dröjer med att rapportera in uppgifter om sina anställda till FORA respektive Collectum kommer företaget senare att få betala retroaktiva premier. Det kan då röra sig om avsevärda belopp. Kontrollera därför med Fora respektive Collectum att ni har anmält alla medarbetare på rätt sätt.

TMF har även via Söderberg & Partners tagit fram försäkringslösningar – speciella s k medlemsförsäkringar - som är anpassade till trä- och möbelindustrin och med villkor och premier som är konkurrenskraftiga.

Läs mer till höger om de olika försäkringsalternativ som erbjuds TMF:s medlemmar.