Försäkringar

Som företagare behöver du ett skydd som gör att bolaget står stabilt, även om du skulle råka ut för olyckor, inbrott, skadegörelse eller om din anställda drabbas av skada eller sjukdom. Medlemskapet i Trä- och Möbelföretagen (TMF) innebär att företaget ger sina anställda bra och trygga förmåner genom de kollektivavtalade försäkringarna. Företaget har en skyldighet att teckna försäkringar och pensioner för arbetare samt tjänstemän.

TMF har även via Söderberg & Partners tagit fram försäkringslösningar – speciella s k medlemsförsäkringar - som är anpassade till trä- och möbelindustrin och med villkor och premier som är konkurrenskraftiga.

Läs mer till höger om de olika försäkringsalternativ som erbjuds TMF:s medlemmar.