”Våra företag möblerar världen – stark konkurrenskraft är en förutsättning”

Foto: Tobias Ohls/Appelberg TMF:s förhandlingschef Eva Glückman på medlemsföretaget Blå Station.

Det är inte bara exporten som drabbas när svenska arbetskraftskostnader är höga, berättar Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF. Svenska företag möter i allt större utsträckning utländsk konkurrens på hemmaplan. Det handlar framför allt om företag från Polen och de baltiska länderna, som vinner uppdrag tack vare låga priser. Priser som svenska företag inte har möjlighet att matcha.

Eva Glückman befinner sig i möbelföretaget Blå Stations showroom i Stockholm. Här - i en tidigare korvfabrik mitt i huvudstadens eget Meatpacking District - trängs flera designklassiker med varandra. Blå Station är ett av TMF:s cirka 700 medlemsföretag, där också småhusbyggare och företag som tillverkar dörrar, fönster, trappor och golv ingår.

- Det vi ser i den här lokalen symboliserar något som är utmärkande för våra svenska möbel- och inredningsföretag - innovativa idéer och unik design, och att tillverkningen är kvar i Sverige. Våra möbelföretag är väldigt exportberoende och en stark konkurrenskraft är en förutsättning för att behålla produktionen och jobben i landet, säger Eva Glückman.

Tillsammans med sina kollegor befinner hon sig i en ny avtalsrörelse som nyss dragit igång. De viktigaste frågorna för Trä- och Möbelföretagen är att löneökningarna bör ligga på en nivå som inte äventyrar företagens fortsatta utveckling, samt en ökad flexibilitet i arbetstiden.

- Vi befinner oss i en högkonjunktur, det märks inte minst inom byggsektorn. Det gynnar många av våra husföretag som har större delen av sin verksamhet i Sverige. Andra medlemmar har det tuffare, jag tänker framför allt på dem som verkar på en internationell marknad, säger Eva Glückman.

Flexibel arbetstid – en fortsatt viktig fråga

De senaste årens stora lönepåslag har förvärrat situationen. Eva Glückman varnar för att fortsatt höga reallöneökningar för varje år kommer att urholka företagens konkurrenskraft på en global marknad.

- Konsekvensen blir att företag måste läggas ner och människor blir utan jobb. Eftersom många av våra företag finns på mindre orter kan en nedläggning bli ett dråpslag för en hel bygd.

Arbetsgivarnas krav på en ökad flexibilitet i arbetstiden möttes av kalla handen i förra avtalsrörelsen. Att de fackliga organisationerna inte var villiga att göra några moderniseringar av den delen av avtalet gjorde Eva Glückman besviken.

I korthet handlar det om att företagen vill kunna hantera toppar och dalar i produktionen på ett bättre sätt än i dag. Till exempel genom att utöka arbetstiden när det är hög efterfrågan och dra ned på arbetstiden när det är lite lugnare - utan att behöva betala övertidsersättning eller minska på lönen.

- Med hjälp av en mer behovsstyrd arbetstid ökar vi företagens möjligheter att behålla sina anställda samtidigt som vi också kan tillgodose kundernas krav på allt snabbare leveranser. Det tjänar alla på.

På tjänstemannasidan förhandlar Trä- och Möbelföretagen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. På LO-sidan är det GS-facket (skogs-, trä- och grafisk bransch) som är motpart.

Ny avtalssekreterare för GS-facket är Madelene Engman - första kvinnan någonsin på den posten.
- Det är bra att det kommer in fler kvinnor i den här mansdominerade branschen. Jag upplever att Madelene har respekt för våra argument, även om hon självklart har sina medlemmars bästa för ögonen.

Själva förhandlingsarbetet beskriver Eva Glückman som en blandning av "noggranna förberedelser och beredskap för att tänka nytt". Det gäller att snabbt kunna ställa om när motståndaren gör oväntade drag.

- Jag känner mig förhoppningsfull och ser fram emot en avtalsrörelse med så lite stök som möjligt. Målet är ett modernt avtal med måttliga löneökningar.

Fakta Eva Glückman

Yrke: Förhandlingschef, Trä- och Möbelföretagen (TMF)
Ålder: 45 år.
Familj: Man och tre döttrar (14, 11 och 7 år gamla).
Ville bli som liten: Det första jag minns är polis, när jag blev lite äldre var det läkare eller journalist.