IER släppte rapport inför Avtal 2017

IER-rapport inför Avtal 2017

Måndagen den 3 oktober släppte Industrins ekonomiska råd (IER) sin rapport om industrins förutsättningar inför 2017 års avtalsrörelse. I sin analys av förutsättningarna var sammanfattningen "Svensk industri drar nytta av digitalisering och globala värdekedjor - men utmaningar saknas inte".