Inför Avtal17; Tuffa förhandlingar att vänta

Avtalsrörelsen är igång och väntas bli tuff i år. Se film med Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, där hon berättar om varför det är så viktigt att säkra företagens internationella konkurrenskraft och trygga jobben i Sverige.

"Tuffa förhandlingar att vänta"

Inför Avtal17; Tuffa förhandlingar att vänta