Tidplan Avtal 2020

- här är de viktigaste datumen för hösten 2019-våren 2020

SEPTEMBER  
17 Svenskt Näringsliv presenterar
ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen.
26 KI-barometer
SEPTEMBER-OKTOBER Avtalskonferenser runt om i landet;
Falun (11/9)
Jönköping (18/9)
Kristianstad (19/9)
Vimmerby (3/10)
Väsjö (4/10)
Stockholm (16/10)
Skellefteå (23/10)
OKTOBER  
2 IER:s, Industrins ekonomiska råds, årliga rapport
9 KI - konjukturläget
9 Lönebildningsdag, Näringslivets Hus, Sthlm
16 KI:s Lönebildningsrapport
23 LO:s representantskap (beslut om samordning)
OKTOBER-NOVEMBER Facken inom industrin kommer
med siffersatta krav och sin avtalspolitiska plattform.
NOVEMBER  
 Ej satt datum. TMF:s konjukturrapport
12 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport
28 KI Barometer
DECEMBER  
10  TMF:s styrelse fastställer avtalskraven
 18  KI Konjukturuppdatering
 19  KI Barometer
 20  Parterna inom industrin växlar yrkanden
2020  
JANUARI  
 1  Avtalsförhandlingar inleds
FEBRUARI  
  Avtalsförhandlingar
MARS  
 2 Opo kliver in i förhandlingarna
 31 202 kollektivavtal löper ut;
TMF:s avtal (TMF/GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer),
övriga avtal inom industrin samt Almega IT och Telekom,
detaljhandel, allmän kommunal verksamhet samt Transportavtalet.
APRIL  
 1  Nya kollektivavtal ska vara klara