"Facken inom Industrins lönekrav om 3 procent är verklighetsfrämmande"

Foto: Sören Andersson Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Under måndagen presenterade facken inom industrin sina lönekrav inför avtalsrörelsen. Kraven innebär löneökningar på 3 procent med en ettårig avtalsperiod. TMF:s förhandlingschef Eva Glückman menar att en treprocentig löneökning försvagar den svenska konkurrenskraften.

– Facken inom Industrins lönekrav om 3 procent är verklighetsfrämmande. När vi är på väg in i en lågkonjunktur så kräver de högre löneökningar jämfört med tidigare avtalsrörelser då vi faktiskt var inne i en högkonjunktur. Jag har svårt att förstå logiken i det. Det är inte "bästa möjliga" för svensk konkurrenskraft, säger Eva Glückman.

Hon fortsätter:

– När det gäller frågor om arbetsmiljö och jämställdhet diskuterar vi gärna dessa då vi också tycker de är viktiga. Men vi tycker inte att frågorna ska hanteras i en avtalsrörelse utan diskuteras i redan etablerade samarbetsformer som parterna har.

Tre procents löneökning är en betydligt högre siffra än föregående avtalsperiod. Lägger man också till satsningar på lägstalöner och ytterligare avsättningar till deltids- och flexpension, som facken vill göra, så blir siffrorna än högre.

– De fackliga resonemangen verkar delvis bygga på uppfattningen att den historiskt svaga kronkursen är en tillgång för Sverige. Det är en milt sagt svårbegriplig tankegång, säger TMF:s vd David Johnson.

– Dagens höga avtalsyrkanden måste dessutom vägas samman med den redan överenskomna LO-samordningen där man kräver stora förändringar av bland annat pensionssystemen vilket också innebär omfattande kostnadsökningar och försämrad konkurrenskraft för svensk industri, säger han.

Kontaktpersoner:

Eva Glückman, förhandlingschef, 08-762 72 05
David Johnsson, vd, 08-762 72 67
Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef, 0722-05 87 81