Svenskt Näringsliv: Sverige är på väg mot en sämre konjunktur

Svensk konjunktur håller på att mattas av. I år väntas tillväxten bli 1,1 procent, följt av 1,0 procent 2020 och 1,3 procent 2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 7,3 procent 2021. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos.

– Samtliga indikatorer i Sverige pekar nedåt. Vi ser en väsentligt svagare konjunkturutveckling och en stigande arbetslöshet, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en presskommentar.

En betydligt sämre omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel minskar. Samtidigt blir konkurrensen allt tuffare. När exportmarknaderna växer långsammare påverkas investeringar och näringslivets produktion negativt.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,3 procent 2018 till 7,3 procent 2021. Det är främst grupper med svag förankring på arbetsmarknaden som riskerar arbetslöshet.

– Det är oroande att vi under högkonjunkturen inte lyckades minska utanförskapet mer. Arbetslösheten är fortfarande mycket högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Den försämrade konjunkturen ser ut att förvärra situationen ytterligare, säger Bettina Kashefi.

Källa: Pressmeddelande, Svenskt Näringsliv