TMF:s vd om IER-rapport: ”Låg produktivitet som är oroväckande för konkurrenskraften”

Produktivitetstillväxten har dämpats rejält sedan finanskrisen, men är i ett historiskt perspektiv inte så dramatisk. Snarare är produktivitetsutvecklingen något som visat sig variera över tid beroende på hur ny teknik tas fram och sprids. Det framgår av den rapport från Industrins Ekonomiska Råd (IER) - "Långsiktiga Trender. Klimatet, Teknologin, Demografin och Produktiviteten" - som presenterades och publicerades den 2 oktober. TMF:s vd ser utmaningar såväl som orostecken i analyserna.

- En mycket läsvärd rapport som både fokuserar på den svenska industrins nuvarande styrkor och utmaningar, men som också pekar ut många framtida utvecklingsområden där svensk industri kan hitta ny potential men också bibehålla sin, på många områden, världsledande position, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.

- Rapporten bekräftar det vi redan vet, nämligen att produktivitetsutvecklingen är låg och i sjunkande, vilket är utmanande och oroväckande för konkurrenskraften.

Under pressträffen uppmärksammande också rådets ordförande Mauro Gozzo Sveriges hotande trend där produktionstillväxten nu ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med de närmast föregående decennierna och där det finns ett ökat behov av innovation och teknisk utveckling.

- Det verkar som om det viktiga är i vilken takt nya teknologier kommer ut i samhället och sprids. Vi har varit i en period där det inte varit en så snabb teknologiutveckling, sa Gozzo till nyhetsbyrån Avanza.

IER:s nya rapport tar upp den globala nedväxlingen i produktivitetstillväxten och fokuserar där på utvecklingen på bransch- och företagsnivå. Författarna skriver också om den demografiska situationen och migrationen samt analyserar vilken betydelse artificiell intelligens kan få. Andra utmaningar som avhandlas i rapporten är handelskonflikten mellan USA och Kina samt klimatomställningen.

Läs hur rapportens författare sammanfattar de viktigaste slutsatserna.

FAKTA – IER, Industrins Ekonomiska Råd
Industrins Ekonomiska Råd är en rådgivande grupp som, i enlighet med Industriavtalet, arbetar på uppdrag av Industrirådet. Gruppen består av fyra oberoende ekonomer, och ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet. En av gruppens uppgifter är att lämna rapporten om tillståndet inom industrin och industrins framtida utmaningar.

Ordförande är Professor Emeritus Mauro Gozzo och dessutom ingår följande ledamöter;
• Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland
• Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet
• Anna Breman, Chefekonom och Chef Makroanalys, Swedbank