”Det slår direkt mot vår lönsamhet om lönerna drar iväg”

Johan Jonsson och Anna Hjelte, vd respektive ekonomichef på Drömtrappor, deltog på höstens sista avtalskonferens

Foto: TMF

TMF:s kollektivavtal med GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna står inför nya avtalsförhandlingar under vintern och våren 2020. Samtliga avtal löper ut den 31 mars 2020. Under september och oktober har TMF:s förhandlingsavdelning samlat in viktiga synpunkter från medlemsföretagen via en enkät samt åtta regionala avtalskonferenser - den sista i Skellefteå, i samband med nätverksträffen Referensgrupp Norr. Två av deltagarna var Johan Jonsson och Anna Hjelte, vd respektive ekonomichef på Drömtrappor.

Varför tycker ni det är viktigt att finnas på plats på en avtalskonferens?
- Det slår direkt mot vår lönsamhet om lönerna drar iväg, säger Johan Jonsson. Vi är fortfarande inte särskilt automatiserade i vår verksamhet och det är mycket manuell hantering som påverkar. De stora utgiftsposterna är löner, material och frakt för vår del.

- Så det är superviktigt att vi får komma till tals med vad som är utmanande i vår bransch.

Ett av de ämnen som Johan vill ska lyftas under avtalsrörelsen är inflytandet gällande arbetstidsförläggningen och ett större utrymme för säsongsvariation.

Anna Hjelte å sin sida betonar att det är viktigt att avtalsförhandlingarna landar på en nivå som är hållbar i  rådande konjunktur.

- Det handlar också om att vara förberedda på vad det kan bli, säger Anna. Så att man beroende på utfall kan lägga upp en strategi.

Avtalskonferenserna har gett förhandlarna bra möjlighet att få en bild av vad som är viktigt för medlemmarna i den kommande avtalsrörelsen samtidigt som medlemmarna fått en samlad bild av hur förutsättningarna och konjunkturkurvor ser ut.

Nu väntar en period där förhandlarna på TMF tar med sig medlemsföretagens synpunkter och arbetar vidare med yrkandena som sedan växlas mellan parterna den 20 december.
Via tmf.se/avtal2020 kan du ladda ner en TMF-presentation om Avtal20 som fanns med på avtalskonferenserna.