Industrirådets rapport

Den 2 oktober släppte Industrins ekonomiska råd (IER) sin rapport om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen 2020 - "Långsiktiga Trender. Klimatet, Teknologin, Demografin och Produktiviteten".

IER:s rapport tar upp den globala nedväxlingen i produktivitetstillväxten och fokuserar där på utvecklingen på bransch- och företagsnivå. Författarna skriver också om den demografiska situationen och migrationen samt analyserar vilken betydelse artificiell intelligens kan få. Andra utmaningar som avhandlas i rapporten är handelskonflikten mellan USA och Kina samt klimatomställningen.

FAKTA – IER, Industrins Ekonomiska Råd
Industrins Ekonomiska Råd är en rådgivande grupp som, i enlighet med Industriavtalet, arbetar på uppdrag av Industrirådet. Gruppen består av fyra oberoende ekonomer, och ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet. En av gruppens uppgifter är att lämna rapporten om tillståndet inom industrin och industrins framtida utmaningar.

Ordförande är Professor Emeritus Mauro Gozzo och dessutom ingår följande ledamöter;
• Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland
• Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet
• Anna Breman, Chefekonom och Chef Makroanalys, Swedbank