Arbetsmarknadsnytt/Ekonomifakta

På Arbetsmarknadsnytt respektive Ekonomifakta hittar du mer information och fakta om avtalsrörelsen.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt.se är Svenskt Näringslivs nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här finns nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning och kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft. Portalen fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. I samband med Avtal 2020 hittar du fördjupning kopplad till det mesta av avtalsrörelsens relevanta fakta.