Avtalsrörelsen 2020

På denna sida samlar TMF information om Avtal20 - som, pga rådande läge med corona, är ajournerad till oktober.

Avtalsförhandlingarna ajourneras till oktober

Parterna inom Industriavtalet har - i enlighet med hemställan från OpO:s - enats om att ajournera avtalsförhandlingarna våren 2020 och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.
Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.
Den nu träffade överenskommelsen ska utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.
Läs kommentar från TMF:s vd David Johnsson

Till höger kan du ladda ner en TMF-presentaion om Avtal20 som fanns med på avtalskonferenser, hösten-2019.

"Blir lönerna för höga riskerar vi att företag lämnar Sverige eller lägger produktionen någon annanstans"

Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen/ Grafiska Företagen och Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna Arbetsgivare, berättar om ambitionerna kring Avtal20 i samtalen med motparterna.