Avtalsrörelsen 2020

På denna sida samlar TMF information om stundande avtalsrörelsen - kallad Avtal20.

Avtalskonferenser genomförda

TMF:s avtal med GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna inom trä- och stoppmöbelindustriernas områden står inför nya avtalsförhandlingar under vintern och våren 2020. Samtliga avtal löper ut den 31 mars 2020.
Under september och oktober har TMF:s förhandlingsavdelning samlat in viktiga synpunkter från medlemsföretagen inför avtalsrörelsen via en enkät samt åtta avtalskonferenser- - den sista i Skellfeteå, i samband med Referensgrupp Norr.
Det har givit förhandlarna bra möjligheter att få en bild av vad som är viktigt för medlemmarna i den kommande avtalsrörelsen och medlemmarna har fått en samlad bild av hur läget ser ut inför den stundande avtalsrörelsen.

Läs intervju med Drömtrappors Johan Jonsson, vd, och Anna Hjelte, ekonomichef, från avtalskonferensen i Skellefteå:
"Det slår direkt mot vår lönsamhet om lönerna drar iväg"

Nu väntar en period där förhandlarna på TMF tar med sig medlemsföretagens synpunkter och arbetar vidare med yrkandena som sedan växlas mellan parterna den 20 december.

Till höger kan du ladda ner en TMF-presentaion om Avtal20 som fanns med på avtalskonferenserna.