Arbetstagares uppfinningar

Den 1 december 2015 trädde det nya avtalet om arbetstagares uppfinningar och den gemensamma skiljenämnden i kraft på de förbundsområden där avtalen antagits av parterna.

Justitierådet Anders Eka och hovrättspresidenten Lennart Svensäter har accepterat att vara ordförande i den nya gemensamma skiljenämnden under den kommande treårsperioden.

Frågor

Vid frågor om avtalet; kontakta TMF:s arbetsgivaravdelning.